OPEN LETTER | OTEVŘENÝ DOPIS

On March 25, 2022, the Nuclear Veterans Association sent an open letter to the IAEA Board of Governors regarding the provision of nuclear safety in connection with the military occupation of the Zaporozhye and Chernobyl nuclear power plants. This letter was also sent to a number of other national and international institutions and bodies for their attention.

Open letter from the Nuclear Veterans of the Czech Republic to the IAEA Board of Governors, 25 March 2022 (pdf, 422 KB)

If you would like to add your signature to this letter, please send a message to office@jaderniveterani.cz

Dne 25. března 2022 odeslal spolek Jaderní veteráni otevřený dopis Radě guvernérů IAEA týkající se zajištění jaderné bezpečnosti v souvislosti s vojenský obsazením jaderných elektráren Záporožská a Černobyl. Tento doipis byl rovněž odeslán na vědomí řadě dalších národních a mezinárodních institucí a orgánů.

Otevřený dopis  Jaderných veteránů České republiky Radě guvernérů IAEA ze dne 25. 3. 2022 (pdf, 494 KB)

Máte-li zájem připojit svůj podpis k tomuto dopisu, sdělte to zprávou na office@jaderniveterani.cz