ZKUŠENOST, ZNALOST, PŘEDVÍDAVOST, INFORMOVANOST…

čtyři slova, která jednotlivě i v souhrnu charakterizují to, co je devizou lidí, kteří svoji celoživotní profesní kariéru věnovali jaderné energetice a mírovému využití atomové energie. Oboru, ve kterém se chyby neodpouštějí. Oboru, v němž všichni, kteří v něm uspěli a dosáhli úspěchů a významných postavení, se mohou za svojí kariérou a svými výsledky s hrdostí ohlédnout.

Přirozeně mezi nimi existuje pouto, které není jen výsledkem dlouhodobých kontaktů a vzniklých přátelství, ale vychází i ze sdílených hodnot, kterými každý v těchto oborech působící musí disponovat, aby uspěl. Není proto divu, že i ve věku „veteránském“ dále vyvíjí aktivní činnost ve svém milovaném oboru, diskutují o jeho dalším rozvoji a snaží se své znalosti předávat dále. Právě proto existuje spolek Jaderní veteráni. Spolek, kde slova ZKUŠENOST, ZNALOST, PŘEDVÍDAVOST, INFORMOVANOST … RESPEKT, KULTURA BEZPEČNOSTI, ERUDICE, ROZVÁŽNOST, MOUDROST, DŮVĚRYHODNOST… nejsou jen prázdnými pojmy, ale mají své silné a ověřené poselství.

 

Vítejte na našich stránkách

Nuclear Veternas